R1613G

Facebook Delicious Baidu QQ Print
R1613G
點小圖放大圖
R1613G
產品描述
描述:
Vertical Type, Dual Units, P.C.B. Terminals

特性/用途:
收音機,收錄音機,擴音器....等
*** 適用於各式音頻產品 ***
附加檔 : R1613G.pdf
產品介紹
1抵抗值範圍5KΩ ~ 2MΩ ±20%(More than 1MΩ±30%)
2 迴轉角度 300°±5°
3 抵抗值變化特性 A.B.C.D.W
4 旋轉壽命 15,000 cycles
5 最低訂購量 1000pcs